تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان محبی، پلاک 13، ساختمان مبناتلکام

+98 (21) 87666

info@mabnatelecom.com

کدپستی :1558847711