• ADSL
  • Promotion01
  • BandWidth
  • Promotion
  • video

خدمات ما

نظرات مشتریان

Customer Testimonails

احتراما، بدینوسیـله مراتب رضایـت این مجتمـع را از عملکـرد آن شرکت در زمینه ارائـه و پشتیـبانی سرویس پهنای باند اینـترنت اختصاصی اعلام می دارد.امید است که آن شرکـت محترم در ارائه خدمـات پشتیـبانی همچنان رضایت بخش عمل نمـاید.

پارک ارم
Customer Testimonails

بدین وسیله از خدمات پهنای باند اینترنت و اینترانت و همچنین پشتیبانی 24 ساعته اعلام رضایتمندی نموده و با توجه به سیستم مانیتورینگ شرکت، خدمات شرکت شما تا کنون با درجه بسیار عالی با درصد(99.99) قابل اطمینان تشخیص داده شده است.

آلومینیوم ایران
Customer Testimonails

بدینوسیـله مراتب رضایـت این شرکـت را از عملـکرد آن شرکـت در زمینـه ارائه و پشتیبانـی سرویس پهنـای باند اینتـرنت اختصاصـی، اعلام می دارد. امید است که آن شرکـت محترم در ارائه خدمـات پشتیبـانی همچـنان رضایـت بخـش عمـل کند.

شرکت میهن
Customer Testimonails

بدین وسیله شرکت صنعتی و بازرگانی صحت رضایت خود را از سرویس پهنای باند اختصاصی ارائه شده و نیز خدمات پشتیبانی توسط شرکت گسترش ارتباطات مبنا اعلام می نماید.

شرکت صحت